Обща информация за мравките


Таксoномия

Мравките (Formicidae) са семейство безгръбначни, които принадлежат към царство Животни (Animalia), тип Членестоноги (Arthropoda), клас Насекоми (Insecta), подклас Крилати насекоми (Pterygota), разред Ципокрили (Hymenoptera). Към семейство Formicidae принадлежат около 13 000 вида научно описани мравки. Непрекъснато се откриват нови видове и се твърди, че броят ми може да достигне 17 000. Повечето видове обитават тропиците. В Европа се срещат едва около 175 вида, а в България - 163. Науката посветена на мравките се нарича Мирмекология (от гръцки myrmex - мравка). Тя е дял от Ентомологията (науката за насекомите) и датира от края на XVIII и началото на XIX век.

Еволюция

Мравките са еволюирали от вид несоциални оси преди около 120 милиона години. В началото оплодената оса изкопавала дупка в земята, където снасяла яйца, които отглеждала до какавидирането им, след което ги изоставяла. Постепенно осата-майка започнала да остава в дупката и след излюпването на какавидите. С течение на времето осите от този вид се променили. Образували се различни касти - групи, специализирани в дадена дейност. Осата-майка се специализирала единствено в снасянето на яйца, а мъжките в оплождането. Работничките изгубили възпроизводителната си способност и крилата си. Те поели грижите за потомството и набавянето на храна. Така отделните индивиди започнали силно да зависят един от друг, което обяснява алтруистичната отдаденост на мравките при работата им. Колкото по-добре даден индивид свърши работата си, толкова по-голям е шансът за оцеляване и просперитет на цялата колония. Колкото по-голям е шансът една колония да се развие и да участва в оплодителните полети, толкова по-голям е шансът на всеки индивид да разпространи гените си, тъй като половите мравки (мъжките и женските) са генетично подобни на работничките. Стремежът да разпространят гените си, който е основната цел в живота на всеки биологичен индивид, обяснява привидния алтруизъм на мравките.

Социални насекоми

Мравките, както осите, пчелите и термитите са еусоциални (обществени) насекоми. Това означава, че те строят своеобразни селища и живеят в общество с определена йерархия. За разлика от пчелите и осите, които строят гнездата си на защитени места от восък или целулоза, гнездата на мравките не зависят толкова тясно от ресурсите и средата. В зависимост от вида на мравките мравунякът може да бъде изграден от различни материали и на различни места. Невероятната подвижност и нагодимост на мравките ги е превърнала в една от най-успешните, многообразна и многобройна група животни на планетата. Мравките съставляват около 30% от биомасата в тропическите гори. Мравки се срещат навсякъде по Земята освен в най-студените точки.